Om

Kossmann Patent AB startade 2013 och sedan 2016 arbetar Christoffer Rydström med oss. Love Kossmann Lindström är anställd på deltid för att hjälpa till med ritningsarbete.

En stor del av våra uppdrag utgörs av författande av patentansökningar men våra uppdrag omfattar även patenterbarhetsbedömningar, besvarande av förelägganden, översiktliga nyhetsundersökningar, utarbetande av EP-invändningar, skrivande av profylaktiska publiceringar och arbete på plats på industripatentavdelningar.

CV Jan Kossmann

2008-2013 patentkonsult Valea AB
2000-2008 industripatentombud DeLaval International AB
1996-2000 industripatentombud Alfa Laval
1993-96 granskare Patent- och Registreringsverket
1993 Civilingenjör KTH Maskin inriktning mikrodatorsystem

Språk
Tyska – Uppvuxen tvåspråkig tyska/svenska
Engelska – Flytande i tal och skrift
Franska – God läsförståelse, vardagsbruk i tal och skrift

Erfarenhet från bl a följande teknikområden
Värmeväxlare, centrifuger, mjölkningsmaskiner, mjölkningsrobotar, vakuumteknik, djurutfodring, hygienartiklar, hållare för hygienartiklar, fordonsteknik, motorteknik, motorredskap, elkraftkabel, master, antenner, mobiltelefoner, hushållsredskap, vitvaror, oljeborrning, medicinsk teknik, städartiklar, leksaker, hjälpmedel för handikappade, sängar, mm

Erfarenhet av invändnings- och tvisteförfaranden
Framförallt från sin tid på DeLaval International AB har Jan en gedigen erfarenhet av invändningar och muntliga förhandlingar inför EPO. Jan har även erfarenhet av patenttvister inför domstolar i Sverige, Tyskland, Italien, Nederländerna och Frankrike.
 

CV Christoffer Rydström
2011-2016 patentkonsult Valea AB
2007-2011 granskare Patent- och Registreringsverket
2007 Civilingenjör KTH Maskin inriktning förbränningsmotorteknik

Språk
Engelska – Flytande i tal och skrift
Tyska – God läsförståelse, vardagsbruk i tal och skrift
Franska – Grundläggande läsförståelse, vardagsbruk i tal och skrift

Erfarenhet från bl a följande teknikområden

Fordonsteknik, förbränningsmotorteknik, antisladdsystem, självkörande fordon, fordonssäkerhet, trafiksystem, flygmotorer, HMI, displayer, larm, energiteknik, värmepumpsteknik, kylprocesser, elkraft, värmeväxlare, hushållsredskap, motorredskap, vitvaror, luftrenare, bränslen, oljeborrning, vätgashantering, elsystem, batterier, VVS, mm