Med över 30 års gemensam erfarenhet av patentbranschen kan Kossmann Patent AB assistera ert företag i de flesta patentrelaterade frågor. Kossmann Patent AB erbjuder sina kunder högkvalitativa patentkonsulttjänster och fokuserar på utarbetande av patentansökningar, svaromål och invändningar samt företrädande av kunder vid muntliga förhandlingar inför EPO och PRV.

Vi på Kossmann Patent AB är Jan Kossmann, Christoffer Rydström och Love Kossmann LIndström.

Christoffer är European Patent Attorney. Han har tidigare arbetat på annan immaterialrättskonsultbyrå och var dessförinnan granskare på Patent- och Registreringsverket. 

Jan har tidigare arbetat som patentkonsult på immaterialrättskonsultbyrå, som industripatentombud på svenska industriföretag och som granskare på Patent- och Registreringsverket. Jan är European Patent Attorney och ett av Patentombudsnämnden auktoriserat patentombud.

Vi ser fram emot ert samtal och en diskussion om hur Kossmann Patent AB kan vara ert företag behjälpligt.